Ingen motsättning mellan hållbarhet och avkastning

I förra veckan gick vi ut med en debattartikel som i princip sa att AP-fondernas existerande direktiv inte är något hinder för ett offensivt hållbarhetsarbete. Det enda tydliga begränsningen är att direktiven inte medger att pensionerna sänks.

I artikeln redogjorde vi för resultaten i en färsk undersökning som vi låtit Sifo göra som bland annat visar att tre fjärdedelar av befolkningen tycker att AP-fonderna ska bedriva ett hållbarhetsarbete. 12 procent ställer kravet att det ska leda till högre pensioner, medan 37 procent tycker att det räcker med att pensionerna inte sänks. En av fyra tycker till och med att hållbarhetsarbetet får ske till priset av sänkta pensioner.

Övriga tillfrågade fördelar sig på 18 procent som motsätter sig allt hållbarhetsarbete och 8 procent som är osäkra. Här kan ni ladda ned undersökningen AP7_Etiska placeringar_Rapport_20141007.

Vår tolkning av resultaten i allmänhet är att en majoritet av befolkningen är positiva till att AP-fonderna ”tar hänsyn till miljö och etik” i förvaltningen, som formulering i direktiven lyder. Så länge vi inte börjar sänka människors pensioner finns ett brett stöd för att vi ska fortsätta. Det är vad svenskarna förväntar sig av oss.

Däremot finns det inte ett brett stöd för pensionssänkningar, vilket vi tog fasta på i artikeln. Detta har många felaktigt tolkat som en argumentation för att hållbara och ansvarsfulla investeringar står i ett motsatsförhållande till god avkastning.

AP7 har tidigare gått igenom den forskning som finns om sambandet mellan ansvar och avkastning och konstaterar att det inte finns något stöd för uppfattningen att hållbara investeringar ger lägre avkasting. Det finns alltså inte något generellt motsatsförhållande. En dag kanske det till och med kommer att finnas ett entydigt stöd för att hållbara bolag ger bättre avkastning. Där är vi dock inte än.

En aspekt som är värd att lyfta fram i denna debatt är dock att vi och många andra ansvarsfulla investerare fattar ett antal beslut som inte har någon direkt koppling till avkastningen, utan drivs av värderingar.

Det främsta skälet att ett bolag till exempel ska respektera mänskliga rättigheter eller miljökonventioner är inte att det nödvändigtvis kommer öka lönsamheten. Det kan till och med öka bolagets kostnader. Ändå försöker vi få bolagen att följa dessa normer.

Målet är att näringslivet ska acceptera en minsta anständighetsnivå oavsett hur det påverkar deras resultaträkning.

Johan Florén 

Comments

  1. Jag var på FNs klimatpanels presskonferens i Köpenhamn förra veckan när FNs generalsekreterare uttryckte sig så här gentemot pensionsfonder och försäkringsbolag: http://vimeo.com/110720199 . Inte så konstigt han adresserade pensionsfonder och försäkringsbolag så här med tanke på IPCC rapporternas tydlighet i att finansiella sektorn nu måste skifta investeringar från fossil energi till förnybar energi och energieffektivisering i raskt tempo. Uppskattningar på mängden miljarder dollar i årliga minskningar i utvinning av fossil energi samt mängden årliga ökningar av finansiella flöden till energieffektivisering och förnybar energi från och med idag och framåt finns i underlaget. Vi äger makten att skifta dessa investeringar och påverka utvecklingen mot en bättre ekonomi. Men om vi ej agerar tillräckligt snabbt så säger IPCC AR5 rapporten godkänd av alla världens länder: “From a poverty perspective, climate change impacts are projected to slow down economic growth, make poverty reduction more difficult, further erode food security, and prolong existing and create new poverty traps, the latter particularly in urban areas and emerging hotspots of hunger”. Eller som Världsbankens President Jim Yong Kim uttalade sig i Davos i januari i år: ”In the poorest countries, climate change will increase the cost of development by 25 to 30 percent, according to World Bank Group estimates”. Så att undvika klimatförändringar så långt det går är mycket bra ekonomisk inriktning även utifrån perspektivet att vi i så fall inte alltför mycket hämmar den långsiktiga möjligheten till god ekonomisk utveckling. Detta utöver perspektivet som ni skriver att ett motsatsförhållande mellan ansvarsfulla investeringar och avkastning inte finns. Så möjligheterna till bättre investeringar är stor och samtidigt krävs mod och ledarskap här.

    För det finns förstås en moralisk aspekt kopplat till det här också. Till exempel gentemot fattigare människor och framtida generationer vars försämrade förutsättningar vi inte kan vara neutralt inställda till.

    Med vänlig hälsning

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: