Världens utmaningar är våra utmaningar

Nyligen publicerade Riksrevisionen en granskning av regeringens styrning av Vattenfall. I den konstaterar Riksrevisionen att Vattenfalls strategi att minska sin klimatpåverkan genom att sälja sina tyska kolkraftverk inte kommer bidra till att uppnå EU:s klimat- och energimål. Genom att sälja slipper Vattenfall ta ansvar för kolkraftverkens klimatpåverkan, men någon verklig effekt på klimatet har inte försäljningen som sådan.

Ny ägare, samma kolkraftverk.

Så kan man resonera, speciellt om man är en universell, långsiktig ägare som AP7.

Att AP7 är en universell ägare innebär att vi äger en liten del av hela den globala ekonomin istället för portföljer av vissa utvalda bolag, länder eller branscher. Man kan säga att vi investerar i det samlade värde som skapas av alla bolag på den globala marknaden.

I diskussionen om att ta klimathänsyn i kapitalförvaltningen talas det ofta om finansiell risk. Genom att välja rätt bolag kan investerare bli vinnare i en koldioxidsnål ekonomi eftersom bolag med låga klimatrisker gynnas av en hållbar samhällsutveckling. Bolag med ”strandade” fossila reserver eller som inte lyckats frikoppla sin lönsamhet från klimatbelastning blir förlorarna, precis som de investerare som valt att äga dessa bolag. För en klimatmedveten och smart kapitalägare gäller det alltså att välja in och välja bort rätt bolag för att minska klimatriskerna och därmed sina finansiella risker.

För en universell ägare gäller andra spelregler.

Ur hela den globala ekonomins perspektiv är inval och bortval av enskilda bolag och branscher ett nollsummespel där summan av fossilreserverna och utsläppen från det totala näringslivet förblir detsamma även om bolagen skiftar ägare. För oss är den samlade klimatrisken i hela den globala ekonomin relevant.

Det betyder inte att det alltid är meningslöst att sälja fossilbolag. För en aktiv förvaltare kan det vara relevant ur moralisk eller finansiell synpunkt att välja ut vissa bolag man tror på ur den totala potten. Men för den totala klimatpåverkan gör det inte någon större skillnad. Ägare kommer och går men näringslivets sammanlagda utsläpp består. Det enda som har verklig effekt på klimatet i det här sammanhanget är bolagens direkta klimatpåverkan.

Så vad kan då Vattenfall göra som ger verklig effekt på klimatförändringarna? Att fortsätta driva sina starkt klimatbelastande kolkraftverk och fortsätta utsläppen? Att sälja dem och låta någon annan släppa ut växthusgaserna? Att behålla kolkraftverken bara för att avveckla dem är varken affärsmässigt eller politiskt möjligt om man får tro Vattenfalls vd Magnus Hall.

Diskussionen om Vattenfalls brunkolsverksamhet illustrerar att det inte finns några enkla svar. Det krävs samverkande åtgärder mellan investerare, beslutsfattare och näringsliv. Klimatförändringarna kräver systemförändringar. Vi måste hantera komplexa svar på enkla frågor.

Den livliga diskussion som förs idag om investerares bidrag och ansvar fokuserar ibland på förenklade lösningar. Den skulle gynnas av att särskilja olika drivkrafter och olika typer av investerare.

Universella, långsiktiga ägare har i den här diskussionen ett unikt helhetsperspektiv som vi kommer att lyfta fram tydligare. Våra intressen är desamma som samhällets i stort. Världens utmaningar är våra utmaningar. Vi vill bidra till att hela den globala marknaden blir mer hållbar.

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg AP7

Comments

  1. ”Den livliga diskussion som förs idag om investerares bidrag och ansvar fokuserar ibland på förenklade lösningar.”
    Vilka är de förenklade lösningarna? Vilka är de bättre lösningarna enligt dig?

    ”Vi vill bidra till att hela den globala marknaden blir mer hållbar.”
    Hur gör AP7 det?

Trackbacks

  1. […] AP7:s perspektiv som universell ägare är att den globala ekonomin behöver minska sin klimatpåverkan och att bolag måste verka konstruktivt i omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi. Därmed är det högst rimligt att två av världens största börsnoterade oljebolag, Exxon och Chevron, arbetar aktivt med att minska sina samlade utsläpp av växthusgaser. Att sätta mätbara mål för att minska utsläppen för hela verksamheten är ett effektivt sätt att styra mot minskad klimatpåverkan. […]

  2. […] Som en universell och aktiv ägare arbetar AP7 aktivt med att påverka de bolag vi äger. Bolagen ska mäta och rapportera sin verksamhets klimatpåverkan. Information utgör en grund för att bolag ska kunna arbeta systematiskt och målstyrt för att minska sina utsläpp, och på sikt utveckla sin affär i linje med en koldioxidsnål ekonomi. Information är också förutsättningen för att marknaden kunna sätta rätt pris på bolagen utifrån de risker och möjligheter som verksamheterna rymmer. Vi förväntar oss också att bolag vi äger inte motarbetar en effektiv omställning genom politisk lobbying. […]

  3. […] För en långsiktig universell ägare som AP7 är det helt avgörande att hela den globala ekonomin håller sig inom planetens gränser och att vi begränsar den globala uppvärmningen. För oss är inte enskilda bolags framgång eller motgång avgörande utan att näringslivet som helhet lyckas ställa om, det kan du läsa mer om här. […]

Lämna ett svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: