Svettas och bli smartare

Psykiatern Anders Hansen säger att det finns få saker som är så viktiga för hjärnan som att röra på sig. Det påverkar koncentration, minne, kreativitet och din stresstålighet.

Information processas helt enkelt snabbare i hjärnan om du är fysiskt aktiv. Med andra ord, du blir mer snabbtänkt. Anders kallar det för en ”mental växel” att lägga i och säger att fysisk aktivitet till och med kan öka din intelligens.

I en artikel i SvD säger han att de som vill få ut det mesta av sin hjärnas funktion ska röra på sig och allra helst svettas rejält tre gånger i veckan. Effekterna är så påtagliga att delar av hjärnan faktiskt kan växa sig större.

Vidare visar forskning att hjärngympa såsom korsord och sudoku inte ens kommer i närheten av den positiva påverkan som regelbunden fysisk aktivitet har på vår hjärna.

Den som löser korsord blir bra på att lösa korsord.
Den som löser sudoku blir bra på att lösa sudoku.

Om vi utgår från Anders forskning och kopplar ihop det med ett uttalande från Per Holknekt,

Den som lyfter mycket tunga grejer blir bra på att lyfta tunga grejer.
Den som klagar mycket blir bra på att klaga.
Den som läser många böcker blir bra på böcker.
Den som tänker mycket på siffror blir bra på siffror.
Den som är sur ofta blir sjukt bra på att vara sur.
Den som tänker mycket på att skapa nytt blir bra på att skapa nytt.

Hur svårt ska det vara? Välj vad du vill göra mycket. Och lite.

Jag vill bli bra på siffror och på att skapa nytt.
Jag vill inte bli bra på böcker.

Enkelt!

Det blir liksom lite mer tyngd i Holknekts inlägg med Anders forskning i ryggen. Summa summarum, vi blir både intelligentare och bättre människor om vi motionerar samtidigt som vi tänker på vad vi vill göra mycket respektive lite av.

Trevlig helg!

Avdragsrätten gäller för egenföretagare

Pensionsmyndigheten har nyligen dragit igång en informationskampanj ”Jobbar du järnet utan lön” som riktar sig till egenföretagare.

Egenföretagare är nämligen själva ansvariga för en stor del av sin pension. Något som man många gånger inte har med i kalkylen när man sliter med att få i gång en verksamhet. Man har månader då det kanske inte går att ta ut lön och avsättningar till tjänstepension eller privat sparande känns långt borta.

Monica Zettervall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten säger att det viktigaste som egenföretagare är att du tar ut lön eller överskott från företaget och att du betalar dina skatter.

Tar man ut lön så sätts 18,5 procent av till den allmänna pensionen. En månadslön på 39 880 kronor i månaden är taket och lön utöver det ger ingen extra pension. Som egenföretagare kan det då vara bättre att ta ut en del som utdelning, om det är möjligt.

Vidare är det viktigt att man inte glömmer bort att spara till sin tjänstepension. De flesta anställda har en tjänstepension där företaget i normalfall sätter av 4,5 procent upp till ett tak på 37 060 kr och 30 procent på lönen du tjänar utöver taket. Som egenföretagare är det viktigt att sträva efter att göra motsvarande.

Vid sidan av allmän pension och tjänstepension är det även bra att känna till att man som egenföretagare kan göra avdrag för privat pensionssparande. Upp till 35 procent av inkomsten från firman är avdragsgill om man sparar i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto.

Här är några fler tips från Pensionsmyndighetens till egenföretagare,

  • Ta ut lön eller överskott från företaget och betala dina skatter och avgifter för att lägga en grund för allmän pension och andra förmåner inom socialförsäkringssystemet.
  • Skaffa motsvarande tjänstepension som ”vanliga” anställda får genom att spara 4,5 procent av lönen eller överskottet.
  • Spara långsiktigt till pension – olika sparformer beroende på bolagsform och inkomst.
  • Betala bara för de tilläggsförsäkringar du behöver om du väljer att spara i en försäkring.
  • Globala aktiefonder med låga avgifter, till exempel indexfonder, kan vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension.
  • Ha koll på avgifterna.
  • Har du bolån kan ett alternativ vara att kombinera ett månatligt sparande med löpande amortering på lånen.
  • Driver du företaget vidare när du fyllt 66 år får du lägre sociala avgifter.
  • Om du har enskild näringsverksamhet och tar ut hel allmän pension under hela inkomståret, januari – december, gäller detta redan från 61 års ålder.
  • Du får högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66.

Det gäller att tänka på att varje år med lön har betydelse för den framtida inkomsten på ålderns höst!

Louise Svensson

Största gröna vågen i Sverige

I förra veckan bloggade vi om att Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll i omställningen till ett fossilsnålt samhälle. Och att omställningen i sig kan innebära att 2020-talet blir inledningen på en ”gyllene era” för gröna obligationer.

Så sent som i förra veckan gav Kommuninvest ut den hittills största gröna obligationen som emitterats i svenska kronor. AP7 var en av investerarna tillsammans med bland annat Folksam och SPP Storebrand. Totalt lånades 5 miljarder upp och orderboken var övertecknad till 13 miljarder kronor, vilket tyder på ett stort intresse från svenska investerare.

Men vad är egentligen en grön obligation?

Enkelt kan man säga att det är räntebärande värdepapper där de upplånade medlen finansierar projekt som främjar miljö- och klimatrelaterade satsningar.

Gröna obligationer är med andra ord ett sätt att öronmärka pengar för projekt som är bra för framtiden. Projekt som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan såsom hållbara byggnader, avfallshantering och vattenrening.

AP7 vill påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle och finansiera lösningar på klimatproblemen inom alla våra tillgångsslag.  Att investera i gröna obligationer är ett sätt att vara med och direkt finansiera satsningar på hållbara projekt inom ramen för räntebärande papper, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhets expert på AP7.

När världens länder i december förra året enades om att hålla den globala temperaturökningen till max 2 grader, eller helst 1,5 grader, var man eniga om att stora investeringar måste göras för att nå klimatmålet. Detta samtidigt som vi behöver gå från de traditionella, fossilbaserade investeringarna och satsa på miljö– och klimatsmarta investeringar.

Gröna obligationer är helt enkelt en möjlighet för institutionella investerare att vara med och bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle genom att placera pengar i projekt som främjar klimatet.

Louise Svensson

Rätt kurs för sundhet

Kan man gå en kurs i sundhet? Jodå, kolla själv! Sajten sundkurs.se. erbjuder det och har flera enkla vardagliga tips och råd.

Sajten är framtagen av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Rekommendationerna som ges har en vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Surfa in, inspireras, bli inte fanatiskt utan var snäll mot dig själv!

bild_sundkurs

Trevlig helg!

OECD spår gyllene tider för gröna obligationer

En stor del av hållbarhetsdebatten består i dag av hotbilder och riskbedömningar. Sätter man in den i ett mänskligt sammahang handlar det mycket om rädsla och förlustaversion. Det speglar säkert upplevelsen hos en del av befolkningen, men det skapar ett klimat som knappast främjar utvecklingen av innovationer och nya lösningar på de problem vi behöver hantera.

Därför är det viktigt att påminna om att förändring medför både hot och möjligheter. Att bara ägna sig åt hoten är ett val man gör. Det är inte ”sanningen”. Man kan till och med säga att möjligheterna är viktigare eftersom de kan ge förändringen en positiv, konstruktiv riktning.

Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll i omställningen till ett fossilsnålt samhälle. Och omställningen i sig kan innebära att 2020-talet blir inledningen på en ”gyllene era” för gröna obligationer, enligt en färsk rapport från OECD.

The analysis suggests that the 2020s have the potential to be the beginning of the “golden years” for bond issuance in the low-carbon sectors.

Tåget har redan börjat rulla. Kommuninvest presenterade i går den glada nyheten att de ger ut den största gröna obligation hittills som emitterats i svenska kronor. De lånade upp 5 miljarder kronor, men övertecknades upp till 13 miljarder kronor, vilket visar att efterfrågan på gröna obligationer är stor. AP7 är en av placerarna i emissionen.

OECD menar att en viktig komponent i omställningen är så kallad värdepapperisering (securitisation). Det betyder i korta drag att tillgångar med förutsägbara betalningsflöden, exempelvis fastigheter eller infrastruktur, omvandlas till värdepapper som är lättare att köpa och sälja. Motiven kan vara att attrahera investerare, förbättra riskhantering och hantera kapitaltäckningskrav. Det är i praktiken vad som sker när kreditinstitut lånar ut pengar till fastighetsköp och finansierar utlåningen genom att ge ut obligationer.

Efter finanskrisen fick begreppet värdepapperisering ett fläckat anseende och nu behöver det återupprättas, menar OECD. Finansieringsbehoven kommer att vara mycket stora när samhället ska bygga ut koldioxidsnål infrastruktur, vilket har placerat frågan högt på den politiska beslutsagendan.

För AP7 har den en avgörande betydelse eftersom våra direktiv inte medger direktinvesteringar i infrastruktur och andra illikvida tillgångar. De direktiven är visserligen politiskt beslutade och skulle kunna ändras, men tills vidare är det bara värdepapper som gäller.

Johan Florén

Kan pensionen gå upp i rök?

Efter en tid av börsuppgång och bra avkastning kommer förr eller senare en nedgång. Frågan om premiepensionen går upp i rök vid en kraftig börskrasch är således relevant.

Det enkla svaret är nej, premiepensionen går inte upp i rök även om det blir ett kraftigt ras på börsen.

När det gäller den allmänna pensionen, som består av inkomst- och premiepension, görs årliga avsättningar. För de som arbetar och betalar skatt i Sverige innebär det ”nya” pengar både till inkomstpensionen och till premiepensionen i december varje år.

Utvecklingen av inkomstpensionen är kopplad till hur det går för Sveriges ekonomi och räntan på pengarna bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. Premiepensionens utveckling, den del av den allmänna pensionen vi själva kan placera i fonder, är däremot för många människor beroende av börsutvecklingen.

Så visst, sker det en kraftig nedgång på börsen så blir det helt klart en värdeminskning på ditt premiesparkonto. Men så länge du inte förvandlar nedgången till förlust genom att sälja på botten, har du inte förlorat några pengar. Dessutom är en nedgång mindre allvarligt än man kan tro på grund av de regelbundna pensionsavsättningarna, vilka är en fördel med systemet. För premiepensionen innebär det att sparare handlar både när börsen är högt värderad och när den är lågt värderad. Därmed minskar betydelsen av börsens svängningar eftersom spararen i praktiken garanteras ett genomsnittspris över en given tidsperiod.

Det statliga förvalsalternativet inom premiepensionssystemet, AP7 Såfa, har under de senaste åren haft en bra avkastning. Avkastningen har under vissa år legat långt över vad man kan förvänta sig över längre tidsperioder. En central förklaring till de starka siffrorna är hävstången i aktiefonden.

Hävstången förstärker uppgångarna och på så sätt ökas spararnas förväntade avkastning på lång sikt. Men hävstången förstärker även nedgångarna, vilket innebär att AP7 Såfa kommer att gå ned mer än andra globalfonder när börsen rasar.

Hävstången bidrar till att AP7 Såfa har större svängningar på aktiemarknaden. Den ger lite högre toppar och lite djupare dalar, tillika en större finansiell risk (mätt som standardavvikelse). Men större risk är också förknippat med högre förväntad avkastning över längre tidsperioder, eller mer pension helt enkelt.

Louise Svensson

En poets tystnad

Vid lunchtid igår fick vi reda på att Bob Dylan blir årets Nobelpristagare i litteratur. Natten till idag spelade han i Las Vegas men sa inte ett ord på scen om att han tilldelats priset. Inte ens på hans hemsida finns något om utmärkelsen.

Harry Amster spekulerar i om inte konsertens sista låt, ”Why try to change me now”, var själva uttalandet?! Huruvida det var det eller inte kommer vi nog aldrig att få svar på. Vad vi däremot kommer att bli varse, den 10 december, är om det blir ett tacktal av poeten i Stockholm eller inte.

Att Dylan får det prestigefyllda priset väcker debatt runt om i världen. Förtjänar verkligen en låtskrivare det prestigefulla litteraturpriset?! Spelar roll, ”Like a rolling stone” talar för dig själv…

Trevlig helg!

Sluta mobba pensioner!

Rör inte min kompis! Jag tror ju på allas lika värde och det gäller också mina pengar. Jag gillar verkligen pengar, kanske lite ytligt och mainstream men vad kan jag säga? Djupare än så behöver man inte loda för att få igång översvallande känslor hos mig.

kristina-harding-skuren

Hursomhelst, jag vill liksom uppfostra dem och motivera dem att bli större, roligare och, givetvis, mer självständiga. Det är ju inte som att jag har tid att sitta och peta på varje peng hela tiden, det får lära sig arbeta själva. Men för att kunna göra det på ett bra sätt behöver de både bra förutsättningar och bra självkänsla.

Men hur ska de kunna få bra självkänsla när det får sitta kvar i sina OBS-klasser med dyra avgifter? Varför får de inte vara med de vanliga pengarna och leka? De är ju precis lika mycket värda.

Pensioner är PENGAR! Pensioner är kanske de mest självständiga pengar som finns. Det är tur eftersom de också är Sveriges och kanske världens mest styvmoderligt behandlade pengar. De får hela tiden höra hur sjukt tråkiga de är, men hur många har någonsin umgåtts med dem? Inte är det många i alla fall.

De är som pengavärldens svar på mobbningsoffer. Någon har börjat prata rappakalja om dem, de flesta hänger på och ingen reder ut om det ligger något i rappakaljan.

Under tiden alla vänder sitt största sparande ryggen och klassar det som tråkigt öppnar det upp för helt galna sparalternativ som ingen skulle välja om det var de ”vanliga” putsade och älskade slantarna. Nej här är helt plötsligt fondkontoavgifter på 0,65 % och fondavgifter på 2,4 % att ses som bra och prisvärd riskhantering. Som tur är får andra pensionspengar flytta in i storkollektivet där de kan leva nästan som vanliga pengar till låga avgifter och garanterad avkastning tack vare att arbetsmarknadens parter förhandlat.

För första gången i mitt liv var jag i Almedalen i somras. Överväldigad kan jag sammanfatta hela känslan på ett alltigenom positivt sätt. Självklart gick jag ”all in” på pensioner och gemensamt för många seminarier var: Hur får vi människor att engagera sig i sina pensioner (PENGAR)?

Det finns en attityd i pensionsbranschen att alla ”vanliga” människor för all tid och alltid kommer tycka att pensioner är tråkiga och problematiska. Till och med Göran Hägglund, ordförande för Pensionsmyndigheten sa att han ville att människor ska uppfatta pensioner som ”tråkiga och trygga”. Men seriöst, varför mobbar alla pensionspengarna? (Han menade det nog inte? Göran känns ju inte som den trista typen.)

Människor måste få chansen att veta att pensioner är PENGAR och inget annat. Bara pengar och det är ju inte tråkigt. Sluta MOBBA pensionerna! Ta hand om dem, se dem växa upp och bli starkt arbetande kapital.

Minpension hade ett seminarium som handlade om deras arbete med att göra pengarna mer överskådliga och meningsfulla för oss vanliga människor som loggar in. Vill du få pengarna att känna sig uppskattade, logga in på minpension.se. Vill du veta hur du ligger till jämfört med andra kan du klicka på deras rosa betaversion uppe i högra hörnet när du är inloggad. Du kan också om du har kollektivavtalad pension jämföra hur mycket dina olika alternativ kostar på Konsumenternas två tjänstepensionsverktyg.

Kom igen nu sluta mobbas, ge dem kärlek och respekt. Du kommer tacka dig själv längre fram!

Kristina Althoff
Gilla din Ekonomi, Finansinspektionen

Ps. En fondavgift på 2,4 % ger 50 % lägre pension på 30 år. Det är så pensionspengarna straffar dig om du fortsätter mobbas. Ds

Parisavtal vs. höstlovsresa

Höstlovet är på ingående och därmed är det många som planerar att resa till solen. Gud vad härligt med sol och bad nu när det verkligen blivit höst och lite kallare!

Till er som inte har någon resa planerad kommer här några sanningens ord från Berglin. Bara för att det ska kännas lite bättre.

Parisavtal vs. höstlovsresa = 1-0!

Trevlig helg!

berlin-parisavtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guldkant på minpension.se

Minpension.se fick i förmiddags priset Guldkanten för att de ger svenska pensionssparare möjlighet att få grepp om hela sin pension. Priset delades ut i samband med Pensionsdagen som årligen arrangeras av Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Juryns motivering för Minpension.se digitala pensionsinformation löd,

En pionjär inom området som med konsumenten i fokus brutit ny mark för att skapa medvetande och engagemang om pensioner. Min Pension utvecklas löpande och utökas med fler kanaler som med enkla och pedagogiska lösningar hela tiden når nya användare. Ingen annan insats är i närheten av Min Pensions betydelse för den enskilde pensionsspararens kunskap om sin framtida pension!

Var tredje pensionssparare tycker att de saknar pensionsinformation i det orangea kuvertet. Jag tror att det beror på att man i de flesta fall tror att kuvertet ska ge den totala bilden av pensionen. Men den får man inte där. Det orangea kuvertet är en sammanställning av den allmänna pensionen, det vill säga av din inkomst- och premiepension.

För att få den totala pensionsbilden behöver du logga in på www.minpension.se och göra en prognos. Först då får du en överblick av vad din totala pension kan tänkas bli. Prognosen ger den samlade bilden av, det privata sparandet, tjänstepensionen och den allmänna pensionen.

Om du inte gjort det tidigare så ta nu tillfället i akt och surfa in på www.minpension.se och gör en prognos. Se till att du får en bild av vad din totala pension kan tänkas bli. Det vill säga, hur mycket pengar du får ut i pension per månad räknat på ditt privata sparande, din tjänstepension samt din allmänna pension.

Är du nöjd behöver du inte göra någonting, inte fundera eller ens känna ett uns av oro över din pension. Är du däremot missnöjd behöver du ser över vad du kan göra för att påverka din pension. Här är tre saker att tänka på som gör att du kan höja din pension med tusenlappar.

Louise Svensson

%d bloggare gillar detta: