Parisavtalet, Trump och klimatvärstingarna – vad händer nu?

För ett år sedan befann sig världen i ett lyckorus. Äntligen hade vi fattat ett globalt beslut om en omställning till ett grönare samhälle. För första gången fanns enighet om minskade utsläpp mot ett 2-gradersmål och en omställning av finansiella flöden.

Parisavtalet skulle påverka och ändra förutsättningar för politiker, branscher och företag i hela världen. Vissa verksamheter skulle möjligen gå en dyster framtid till mötes, men för många skulle avtalet öppna nya affärsmöjligheter. Eller…

Det kom som en kalldusch när Donald Trump valdes till USA:s nästa president. Plötsligt var Parisavtalet i gungning. Trump tvivlar på både global uppvärmning och att klimatförändringarna orsakas av människor. Den nyvalde presidenten vill kliva ur Parisavtalet.

Samtidigt pågick ett nytt klimatmöte, COP22 i Marrakesh. Nu stod att-gå-från-ord-till-handling på agendan, och länderna hade lämnat in sina egna åtaganden för att bidra till att minska sitt klimatavtryck.

Vad händer nu?

trump

”Vi befinner oss på en resa från Paris till Polen” sa Johanna Lissinger Peitz, Sveriges vice chefsförhandlare vid COP21 i Paris, på AP7:s frukostmöte i morse. Nu är det hårt arbete som gäller. 2018 är det nämligen dags för ett nytt klimatmöte med Polen som värdland. Fokus inför nästa klimatmöte kommer att vara att utveckla ett regelverk för hur vi ska mäta och rapportera klimatrisker över tid för att kunna avgöra var vi kollektivt befinner oss avseende 2-gradersmålet. Vi måste höja ambitionen och bibehålla det globala ägarskapet, konstaterade Johanna.

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, vände i sitt framförande Trumps valseger till en fördel för Parisavtalet. Han menar att vi behöver en gemensam fiende för att skärpa oss, och det gäller i stort och smått! Att riva upp och lämna Parisavtalet tar fyra år. Det kommer inte Trump att fixa under sin mandatperiod.

Ungefär halvvägs mellan COP21 och COP22 började vi på AP7 titta på möjligheten att införliva Parisavtalet i det normverk som utgör grunden för AP7 ägarstyrning. I december förra året gjorde vi den första genomlysningen, berättade Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7. Syftet är att identifiera de bolag som verkar i direkt strid med avtalets intentioner för att sedan, om problemen är uteslutningsgrundande, sälja av innehavet och svartlista bolagen. Inom ramen för den aktiva förvaltningen kommer också vi att utforma ett mandat som investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatproblemen.

Louise Svensson

Din framtida inkomst

Snart får alla pensionssparare sina orangea kuvert med besked om den allmänna pensionen. Pensionärer boende i Sverige och utomlands har redan fått ta del av kuvertet.

Många tycker att det är svårt att tolka innehållet i kuverten. Pensionsmyndigheten har därför tagit fram en guide som ska göra det enklare att ta del av informationen och förstå vad siffrorna och uppgifterna betyder.

Innehållet i ditt kuvert är specifikt för dig, så här tyder du informationen,

  • På första sidan får du en snabb översikt över vad du kan komma att få i allmän pension. Du får även en påminnelse om att för att se hela din framtida pension måste göra en pensionsprognos som även innehåller din tjänstepension och privata pensionssparande.
  • På andra sidan kan du se förändringarna i ditt sparande till din allmänna pension för det senaste året. Du kan också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.
  • På tredje sidan får du några exempel på hur mycket du kan få i allmän pension om du väljer att ta ut den vid olika åldrar.
  • På fjärde sidan kan du se hur mycket det har satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret och var dessa siffror kommer ifrån.

Hur mycket din årliga avsättning till den allmänna pensionen blir beror på hur mycket du tjänat under året. Totalt sätts 18,5 procent av din lön av till den allmänna pensionen. 2,5 procent går till premiepensionen och övriga 16 procent sätts av till din inkomstpension.

Oavsett hur stora inkomster du har haft kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 461 250 kronor per år eller 38 438 kronor per månad för 2017.

Här ser du när kuvertet landar i din brevlåda,

 

Utskick till pensionärer
13-17 januari Pensionärer boende i Sverige och utlandet 1 600 000
Utskick till pensionssparare
13-17 februari Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 870 000
Från 20 februari Alla pensionssparare med utlandsadress 260 000
20-24 februari Stockholm 1 210 000
27 februari – 3 mars Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 1 035 000
6-10 mars Västra Götaland, Värmland, Örebro 1 180 000
13-17 mars Skåne, Blekinge, Halland, Gotland 950 000
20 mars Nya premiepensionssparare i Sverige 165 000

Tidpunkterna är inte exakta, förskjutning på en eller ett par dagar kan ske med anledning av posthanteringen. Källa Pensionsmyndigheten.

Vill du hellre ha informationen digitalt kan du enkelt och säkert skapa en digital brevlåda. Tjänsten är gratis, så här gör du.

Louise Svensson

Idag får inte Trump vara trumpen

I dag installeras Donald Trump som USA:s 45:e president. Innan han får flytta in i Vita huset, som han enligt ryckte inte tycker håller samma standard som sitt nuvarande hem, är det en lång dag med traditionsenliga ceremonier.

Nu på eftermiddagen, svensk tid, inleds Trumps dag med en fika hos Barac och Michelle i Vita huset. Därefter är det själva installationsceremonin där han svär presidenteden att efter bästa förmåga bevara, beskydda och försvara den amerikanske konstitutionen.

Sedan är det dags för talet som enligt Sean Spicer är ett filosofiskt stycke snarare än en konkret agenda. Efter att det är avklarat blir det lunch och parad följt av festligheter där Trump ska dansa in på tre olika baler som arrangeras för honom i huvudstaden.

Det är bara att hoppas att festligheterna inte går över styr och att det slutar så här,

Jobb, karriär eller arbetet som ett kall

Nytt år och nya utmaningar. Efter några härliga jul- och nyårsdagar med familjen och en första arbetsvecka som kanske inneburit en rivstart efter ledigheten kan det behövas lite reflektion och eftertanke kring jobbet. Här kommer ett gästinlägg från Mimmi som vid ett par tillfällen tidigare bloggat hos oss. Hennes blogginlägg bygger på en studie som State Street tagit fram.

mimmi_2

Jobb, karriär eller arbetet som ett kall
Hur ser du på ditt arbete? Som ett jobb, en karriär eller ett kall? Faktum är att ditt svar på frågan har betydelse för hur väl du fungerar i din yrkesroll och hur engagerad du är på jobbet samtidigt som det även påverkar ditt välbefinnande.

De som ser sitt arbete som ett jobb, engagerar sig bara i arbetet på grund av de materiella fördelarna jobbet medför. Arbetet i sig är inte intressant. Det är bara ett medel för att uppnå ett annat resultat, som till exempel att få en lön.

Personer som ser sitt arbete som en karriär har en djupare mening med sitt arbete än att bara få en lön. De ser sitt arbete som en möjlighet att avancera och utvecklas. En del karriärmänniskor ifrågasätter dock meningen med och vikten av vad de gör.

De som ser sitt arbete som ett kall är personer som däremot känner att de är en del av något större än sig själva.  De arbetar för att de tror att de bidrar till något viktigt. Deras värderingar återspeglas i det arbete de genomför och de ifrågasätter sällan meningsfullheten i det de gör.

Baserat på data från närmare tusen professionella investerare, blev det tydligt att människor som känner ett kall, i högre grad verkar i en speciell arbetsmiljö. En miljö som skapar grogrund för att internalisera organisationens övergripande mening, raison d’etre. Något som är viktigt för en organisation då det leder till högre nivåer av förtroende och välbefinnande samt bättre resultat, högre kundnöjdhet och större engagemang bland medarbetarna.

I studien var det en minoritetsgrupp av de professionella investerarna som uppgav att deras främsta orsak till att arbeta i förvaltningsbranschen är för att hjälpa kunder och organisationer att nå sina långsiktiga finansiella mål.

Dessa individer drivs i högre grad än andra av att vara en del av något som är större än dem själva, och de är betydligt mindre drivna av pengar än andra. De upplever även mindre ekonomisk och känslomässig press i sin organisation. Dessutom uppger dessa individer att de i högre grad arbetar i en kultur som främjar en internalisering av organisationens övergripande mening. De ser också, i större utsträckning än andra, på sitt jobb som ett kall.

Som ett resultat, visar de betydligt högre nivåer av engagemang för sitt uppdrag i organisationen och tar mer ansvar och ägandeskap för problemen som uppstår. De visar dessutom högre nivåer av långsiktigt värdeskapande och nöjda kunder.

Kundfokuserade individer visar tydligt att hur vi ser på vårt arbete har stor betydelse. Både när det gäller resultat och välmående Dessa personer är inte bara mer engagerade, de tar också ett personligt ansvar för de utmaningar som organisationen står inför. Detta är extremt kraftfull, särskilt för en bransch som står inför stora utmaningar och strukturförändringar.

Kundfokus och det bästa för kunden är ett övergripande mål som hela branschen borde sträva efter. Vi har mycket att lära av denna grupp för att nå större framgång. För att framgångsrikt navigera i en föränderlig miljö är anpassningsförmåga och lärande nödvändigt. Engagemang och ansvar är bränslet som behövs för att driva denna process.

Mimmi Kheddache-Jendeby
Senior Research Strategist – Center for Applied Research

Engagerad som ung – gladare pensionär!

Idag presenterar AMF i en undersökning att många pensionärer ser positivt på det kommande pensionsåret 2017. En tredjedel tror att pensionen kommer att öka och lika många tror att den blir oförändrad. Var fjärde vet inte och bara var tionde tror att pensionerna kommer att sjunka. Tongångarna är alltså mer positiva än för ett år sedan.

Detta samtidigt som Minpension.se visar statistik på att allt fler unga hittar till Minpension.se. Under 2016 var antalet nyregistrerade användare, yngre än 40 år, drygt 20 procent fler jämfört med 2015.

Pensionsekonomen Kristina Kamp säger att den som har överblick relativt tidigt i livet har bättre möjligheter att påverka sin framtida pension.

Har man har koll på läget och själv känner att man kan påverka sin framtida inkomst så blir man kanske mer positiv som äldre. Kan det vara så enkelt, att man blir en gladare pensionär om man ser över sin pension i tid, ja kanske! Och det är inte så mycket man behöver göra mer än att se till att,

  • arbeta och ta ut lön
  • arbeta vitt och betala skatt
  • ha tjänstepension
  • logga in på Minpension.se och kolla vad din framtida inkomst blir

Känner man sig nöjd med prognosen så är det lugnt – good enough! Känner man att man vill engagera sig lite mer och göra en större insats så är kommer här en utökad checklista för en maxad pension från Christina Söderberg.

Lycka till!

%d bloggare gillar detta: