Pensionärsligan laddar för bartömning

Nu börjar skidsäsongen lida mot sitt slut. Eventuellt har du ett påsklov framför dig med de sista skiddagarna, sen brukar i alla fall jag vara redo för våren. I svenska fjällen brukar det vara bartömning och avslut på skidsäsongen i slutet av april. Några som har laddat ordentligt inför det är Pensionärsligan.

Trevlig helg!

Oraklet från Omaha och ränta-på-ränta effekten

När man läser om de mest framgångsrika investerarna i välden brukar ett ständigt återkommande tema vara långsiktighet. Långsiktighet går lite på tvärs med dagens anda där ögonblicklig bekräftelse står högt i kurs. I synnerhet i de sociala medierna. Dessutom bombarderas vi med nyheter och berättelser om personer som skapat sig förmögenheter på kort tid. Inte minst med alla nya digitala företag som växer fram och snabbt når den globala marknaden och som säljs för fantasisummor.

Samtidigt är långsiktighet och pensionssparande två sidor av samma mynt. Därför är det viktigt att ändå lyfta fram de goda exemplen som finns och vikten av ränta-på-ränta.

Om man just klivit in på arbetsmarknaden kan det vara svårt att tänka på att man någon gång i framtiden ska gå i pension. Och även om Warren Buffett inte är representativ i det avseendet, han är 86 år gammal och arbetar fortfarande i bolaget han drivit sedan 60-talet, så kan man nog säga att hans principer avseende investeringar är lika aktuella idag som de varit ända sedan han började med affärer i skolåldern.

Warren Buffett har en väldigt ödmjuk framtoning, trots att han är världens näst rikaste person. Hellre än att prata om sin förmåga som investerare och affärsman lyfter han gärna fram sin favoritprincip om ränta-på-ränta, det som Albert Einstein ibland påstås kalla ”Världens åttonde underverk” (som vi skrev om i december).

Riskornet på schackbrädet
För att belysa kraften i ”ränta-på-ränta” brukar Buffett berätta historien om riskornet på schackbrädet, vilken finns i en mängd olika versioner. Historien går ut på att personen som uppfann schackbrädet blev ombedd att sälja sin uppfinning till den lokala härskaren. Han gick med på detta om han fick betalt i riskorn i en stigande skala för alla 64 rutor på schackbrädet. För den första rutan skulle han få ett riskorn, i andra rutan dubbleras det till två, i tredje dubbleras det igen till fyra riskorn och så vidare. Vid en första anblick tyckte härskaren att det verkade som en bra affär och tackade ja.  Men ränta-på-ränta effekten innebär att när man når den sista rutan överstiger uppfinnarens ersättning den årliga världsproduktionen av ris många gånger om.

Även om pensionsåldern sannolikt kommer att höjas framöver så är det väldigt få som kommer att spara till pensionen i 64 år, det vill säga som antalet rutor på ett schackbräde. Dessutom kommer ingen att uppnå 100 procents avkastning under alla dessa år. Men poängen med berättelsen, att gå från ett riskorn till triljoner på 64 steg, visar på styrkan i det ”åttonde underverket”.

Det finns två parametrar man som pensionssparare bör beakta när man väljer fonder: långsiktig historisk avkastning och avgifter. Även om den historiska avkastningen inte är en garanti för framtida avkastning ger det en fingervisning om hur väl en förvaltares investeringsfilosofi fungerar. Avgifter kan verka som en mindre viktig parameter, men med ränta-på-ränta effekten utslaget på många år kan skillnaden i avgift få stort genomslag på lång sikt. Vilket inte minst den pågående debatten om onödigt höga avgifter handlar om.

Nedan är en intervju med Warren Buffet från i januari i år publicerad av Bloombergs där han bland annat berättar om hur han startade sin långa karriär.

 

Louise Svensson

 

101-åringen som tänkte långsiktigt

Smålänningen Lennart Israelsson, även kallad Aktiestinsen, lyckades under sina 101 år få 600 kronor att växa till 150 miljoner. I veckan lämnade han jorden och börsen för gott och somnade stilla in.

Han sa ofta att,

Börsen rasar då och då. Det är för att stockholmarna ska sälja sina aktier så att smålänningarna kan köpa dem billigt.

Genom att lusläsa morgontidningar och dess börssidor samlade Lennart på sig kunskap om aktier. Han tjänstgjorde som stins vid statens järnvägar och 1946 klev han för första gången in på börsen med ett sparkapital på 600 kronor.

I samband med börskraschen 2008 skrev han i en debattartikel i Expressen att det gäller att inte tappa modet, kurserna går upp igen. ”Jag säljer inte när det faller, därför är jag alltid med när det går upp igen”, var hans devis. I sin artikel förutspådde han att nästa börsuppgång skulle komma senast 2012, följs av några goda år samt att när han fyller 100 så skulle hans aktier vara värda 150 miljoner.

Att Aktiestinsen tänkte långsiktigt råder det ingen tvekan om, inte heller att han fick tid att vara med länge. I en intervju i TV4 i samband med sin 100-årsdag sa han att det förvånar honom att inte fler blir miljonärer och gav ett handfast stalltips,

Trevlig helg!

Detta gäller angående Allra

I dag skriver Pensionsmyndigheten om vad som gäller för sparare i och med att myndigheten sagt upp avtalet med fondbolaget Allra och beslutat att avregistrera bolagets fonder.

Vi på AP7 har också fått en hel del mejl och samtal från sparare som valt Allra som förvaltare av sin premiepension och som nu ställer sig frågande till vad som händer och hur avregistreringen påverkar dem.

Här hittar du alla frågor och svar som Pensionsmyndigheten publicerat på sin hemsida och nedan en kort sammanfattning av läget så här långt.

Allras fyra fonder går inte längre att välja inom premiepensionssystemet
Pensionsmyndighetens utredning visar att fondbolaget Allras fyra fonder, Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta, inte är lämpliga att vara tillgängliga för sparare inom premiepensionssystemet. Detta på grund av att upplägget enligt myndigheten inte kan tolkas på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna till att gynna bolagets ägare istället för pensionsspararna. Pensionsmyndighetens utredning har även lett till att en polisanmälan gjorts mot Allra.

Så påverkas Allras sparare
Den som har Allras fonder kommer få sitt innehav flyttat till AP7 Såfa. Detta sker när Allra har betalt tillbaka pengarna till Pensionsmyndigheten. Den som vill välja andra fonder än AP7 Såfa kan göra det men samma gäller här, det vill säga att bytet kommer inte att synas förrän Allra har betalat tillbaka pengarna till Pensionsmyndigheten.

Hur lång tid det tar innan omplacering till AP7 Såfa kan ske eller ett fondbyte registreras är svårt att säga. Det är beroende av hur Allra väljer att agera. Dock säger EU-regelverket att alla fonder som får en säljorder, omedelbart ska betala tillbaka pengarna till fondandelsägaren som vill sälja.

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776, alternativt kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå via telefon 0200-22 58 00 eller www.konsumenternas.se.

En hedrande tredjeplats

Månadens kampanj utses av tidningen Resumé inom olika kategorier. Denna månad knep vi en tredje plats inom kategorin digitalt med podcasten och sajten Bli inte blåst! Det är vi stolta för!

Och juryns motivering lyder,

Genom att använda sig av ett välkänt journalistiskt grepp lyckas man göra något så tråkigt som pension till ett dokumentärt hantverk.

Trevlig helg!

 

 

Dags att rensa i rabatten

För precis ett år sedan skrev vi i blogginlägget Nu måste ogräset rensas ur rabatten om 3000 fondbyten som skedde genom dubbla inloggningar i premiepensionssystemet. Vi lyfte att det är viktigt att täppa till brister och förhindra oseriösa metoder som vilseleder och utnyttjar sparare. Speciellt med tanke på att många tycker att förvaltning av premiepension kan kännas svårt och skapar en viss oro.

Premiepensionssystemet har under det senaste året minst sagt varit omdebatterat, något som intensifierats den senaste månaden. Debattörerna är många och åsikterna likaså.

Vi har samlat några tips och råd från sparekonomer och pensionsexperter som vi hoppas ska vara till hjälp för dig! Har du blivit uppringd gällande din premiepension någon gång? Så här kan det låta,

Det sista som överger oss är hoppet

I går hörde jag Condoleezza Rice beskriva bakgrunden till dagens politiska situation i USA. Jag måste säga att jag är imponerad av kombinationen av blytung akademisk kompetens, omfattande erfarenhet av policyutveckling och politik på högsta nivå, och fördömligt enkel och tydlig kommunikation.

Med några få nedslag i historien målade hon upp förutsättningarna som ledde fram till det senaste valresultatet i USA.

1989 rasade Berlinmuren och 1992 konstaterade Francis Fukuyama i The End of History and the Last Man att samhällssystem baserat på liberal demokrati och marknadsekonomi hade segrat över alla alternativa former.  Västvärlden var rusig och möjligheterna var till synes oändliga.

Sedan kom 9/11 2001. USA försattes i chock. Världens starkaste militärmakt, kanske någonsin, klarade inte ens att skydda sitt eget folk i sitt eget land. Med Condoleezza Rice egna ord, kändes varje dag som den 12 september, i fler år därefter. Det amerikanska folket hade förlorat en grundläggande fysisk trygghet.

Nästa nedslag i ”Condis” beskrivning var 2008. Inom loppet av något år fick miljontals människor lämna hus och hem som en del av finanskrisen. Ingen fångade upp de som föll.  I ett slag rycktes även den ekonomiska tryggheten undan för vanligt folk.

Vid det laget hade en stor del av väljarkåren slutat att lita på sina egna politiska och ekonomiska institutioner och istället börjat leta efter starka ledare med enkla svar. Och där är vi idag.

Som ni ser på den här bilden höll jag en presentationen tidigare på dagen om hållbara och ansvarsfulla investeringar. Budskapet som framgår av bilden är att det finns många olika ESG-strategier och att det är något positivt eftersom vi har olika uppdrag och förvaltningsstrategier. Den bästa ESG-strategin finns inte.

Däremot är det tydligt att den politiska vindkantringen även påverkar den resa vi har börjat mot en mer hållbar världsordning. Den kommer helt enkelt att tappa fart. Hur illa det blir vet ingen.

Därför behöver vi hjälpas åt och fortsätta driva utvecklingen åt rätt håll, på flera olika sätt. Förhoppningen många hyser är att de ekonomiska drivkrafterna blivit så starka att inte ens den politiska motvinden i världens enda supermakt kan stoppa omställning till ett koldioxidsnålt samhälle.

Kanske det vakuum som uppstår i den globala klimatpolitiken när USA drar sig tillbaka till med skapar utrymme för nya länder och ledare att träda in på scenen. Det vore i sådana fall en stor vinst.

Condoleezza Rice berättade om de många motgångar hon fått ta sig igenom i livet, men slutade sitt anförande med att hon ändå är född optimist. Jag antar att jag också är det.

Det här kommer att lösa sig.

Trevlig helg!

Johan Florén

Är ett muntliga ”ja” över telefon bindande?

Den första juli 2014 stärktes konsumentskyddet vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster i och med att ett ja över telefon inte räcker för att ett avtal ska vara bindande. Det krävs nämligen ett skriftligt avtal när företag säljer rådgivnings- eller förvaltningstjänster gällande premiepensionen.

Så vad svara du när rådgivaren säger, jag spelar in ditt ja så har vi ett avtal?
Bli inte blåst! Svara som sparekonomen Christina Söderberg från Compricer,

 

AP7 under 2016 – ett svårprognostiserat år

2016 var ett svårt år att prognostisera. När Storbritannien bestämde sig för att lämna EU förvånade det många. Att sedan USA valde Donald Trump till president överraskade ännu fler. Få förutspådde också att aktieutvecklingen under 2016 skulle bli ännu ett år med tydlig uppgång.

Omslag_med_Rygg_4mm_Godkänt_170213_per_mail

För spararna i AP7 Såfa blev värdeökningen under året 15,5 procent och under en femårsperiod har den genomsnittliga årliga utvecklingen legat runt 20 procent. Hur det kommande året utvecklas är det ingen som vet. Men det kommer knappast att ligga på de nivåer vi sett de senaste åren.

Under 2016 har AP7 utvecklat sin strategiska aktieportfölj. Förändringarna kommer att genomföras stegvis de kommande åren. Målet är ökad diversifiering för att bland annat sänka risknivån för spararna vid 65 års ålder och höja lägstanivån för pensionerna i systemet.

Ett stort beslut AP7 fattade under året var att integrera Parisavtalet i vår löpande normscreening av portföljen. Något som bland annat innebär att vi kommer att börja svartlista bolag som agerar i direkt strid med FN:s nya klimatavtal. I samband med det kommer vi också att utforma ett grönt mandat som investerar i noterade bolag med verksamheter som bidrar till lösningar av klimatproblem.

I årets årsredovisning intervjuas Michael Fraikin, Global forskningschef på Invesco, om värdet av att diversifiera och vilken typ av risk man ska undvika. På sidan fyra kan du läsa mer om vad Michael säger om en aktiefond som ska sänka risken och behålla en hög avkastning. På sidan nio kan du även läsa mer om vår integrering av Parisavtalet i ägarstyrningen samt hur vi identifierar klimatvärstingar.

Här kan du ladda ner årsredovisningen.
Richard Gröttheim

%d bloggare gillar detta: